| Εγγραφή μελών | Είσοδος διαχειριστών | Είσοδος μελών |

 Η προετοιμασία για το μάθημα της επόμενης μέρας είναι μια διαδικασία δύσκολη, ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό που θέλει να εμπλουτίσει την διδασκαλία του εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους όπως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διαδικασία της μάθησης. 

 Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αποτελεί ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα για κάθε εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα αν στηριχτεί στις δικές του αποκλειστικά γνώσεις και δυνάμεις. Αν όμως όλοι συνεργαστούμε ανταλλάζοντας τόσο τις εμπειρίες μας όσο και το υλικό που έχουμε δημιουργήσει, οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση δεν θα ήταν το ίδιο μοναχικές και δύσκολες....

Αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού:

Τάξη:

Μάθημα:

Λέξη-Κλειδί:

 
  

“If you have an apple and I have an apple and we exchange these
apples then you and I will still each have one apple.
But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas,
then each of us will have two ideas.” 

George Bernard Shaw

 Η δημιουργία του παρόντος αποθετηρίου έγινε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του εκπαιδευτικού Τσουλή Μιλτιάδη με θέμα την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στόχος της ύπαρξής του είναι η ανταλλαγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, με σεβασμό στα πνεματικά δικαιώματα των δημιουργών του, η ενίσχυση των γνώσεων και των εμπειριών μας καθώς και η βελτιώση και η προώθηση εκπαιδευτικών πρακτικών ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών σεναρίων διαθέσιμων προς κάθε συνάδελφο- εκπαιδευτικό που επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην διδασκαλία του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσαρμόσει το υπάχον υλικό στις ιδιαιτερότητες των μαθητών της δικής του τάξης.   
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από όλους εσάς...

Τσουλής Μιλτιάδης