Μαθήματα WordPress στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Είναι γνωστό κάθε άνθρωπος σε κάθε διαφορετική φάση της ζωής του μαθαίνει διαφορετικά πράγματα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Λαμβάνοντας λοιπόν σοβαρά υπόψη την πολυτροπικότητα στο χώρο της μάθησης αλλά και την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών να εκφραστούν μέσα από την δυνατότητα ανάπτυξης ιστοχώρων, που τους παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα μαθήματα WordPress.  Τα μαθήματα αυτά, που είναι σχεδιασμένα από το δάσκαλο και επιμορφωτή Β΄Επιπέδου Τσουλή Μιλτιάδη, απευθύνονται ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν καμιά απολύτως γνώση σε θέματα Πληροφορικής, έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους ιστοσελίδα.

Τα μαθήματα που ακολουθούν απευθύνονται ακόμη στους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, φιλοδοξώντας ότι θα μπορέσουν να τους διευκολύνουν να διαχειριστούν τις ιστοσελίδες των σχολείων τους με αποτελεσματικότητα.

ENOTHTA ΠΡΩΤΗ:

ΜΑΘΗΜΑ 1: Δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη WordPress στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΜΑΘΗΜΑ 2: Προετοιμασία ταμπλέτας WordPress για την δημιουργία ιστοχώρου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΜΑΘΗΜΑ 3: Ανέβασμα της ταμπλέτας του WordPress στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΜΑΘΗΜΑ 4: Ενεργοποίηση ιστοχώρου WordPress στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΜΑΘΗΜΑ 5: Είσοδος στο περιβάλλον διαχείρισης του WordPress ιστοχώρου μας 

ΜΑΘΗΜΑ 6: Διαχείριση ρυθμίσεων

 

ΜΑΘΗΜΑ 7: Άρθρα και Σελίδες. Ομοιότητες-Διαφορές. Δημιουργία σελίδας

ΜΑΘΗΜΑ 8: Δημιουργία Άρθρων, ορισμός σελίδας άρθρων, ταχυεπεξεργασία άρθρων, ορισμός πρώτης σελίδας στον WordPress ιστοχώρο μας.

ΜΑΘΗΜΑ 9: Δημιουργία κατηγοριών στα άρθρα. Ένταξη άρθρου σε μια ή περισσότερες κατηγορίες.