«

Απρ 22

Σχολική Εφημερίδα

Δημιουργία Σχολικού Εντύπου – Μαθητικής Εφημερίδας

1. Ψηφιακός χώρος «Κατεβάσματος προτύπων Μαθητικής Εφημερίδας με το Microsoft Word»:

http://www.worddraw.com/index.html

2. Scribus (Ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας σχολικής εφημερίδας)

http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus

2. Ιστοχώρος δωρεάν μετατροπής ενός αρχείου .pdf  σε διαδραστικό βιβλίο.
http://www.uniflip.com/