«

»

Απρ 22

Εκπαιδευτικό comic

 

Ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία μαθητικού Comic

1. Comic Strip Creator (του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)

http://www.comicstripcreator.org/

2. Cartoon Story Maker (από τον ιστοχώρο Languages Online)
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/