«

»

Δεκ 26

Η βιβλιοθήκη μας στο διαδίκτυο! Πλατφόρμα προώθησης της φιλαναγνωσίας για κάθε σχολείο!!

[important]NEO: Oδηγίες χρήσης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης[/important]

Ο εκπαιδευτικός Τσουλής Μιλτιάδης, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή διαδικτυακή βιβλιοθήκη, ένα εκπαδευτικό περοβάλλον που προωθεί τη φιλαναγνωσία και τη συνεργασία ματαξύ των μαθητών.

Το περιβάλλον αυτό έχει τη δυνατότητα, πέρα από τη δανειστική διαχείριση, να παρουσιάζει το περιεχόμενο της σχολικής βιβλιοθήκης σας στο διαδίκτυο, τους συγγραφείς, τους τίτλους των βιβλίων της, τα λογοτεχνικά είδη, και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές σας να σχολιάζουν και να περιγράφουν το περιεχόμενο των βιβλίων του διάβασαν δίνοντας στους συμμαθητές τους την ευκαιρία να επιλέξουν ευκολότερα το βιβλίο που ανταποκρίνεται στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Παράλληλα η εφαρμογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής αποστολής των μαθητικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς καθώς και τη δυνατοτήτα στον εκπαιδευτικό για ψηφιακή ανατροφοδότηση των μαθητικών προσπαθειών. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει ένα απαραίτητο βοήθημα ειδικά για σχολεία που διατηρούν ψηφιακή εφημερίδα στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και ασύγχρονης συνομιλίας-συνεργασίας μεταξύ των μαθητών σε ένα ασφαλές, προστατευμένο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών προστατεύονται ενώ παράλληλα οι όποιες εργασίες προβάλλονται με τα μικρά τους ονόματα και την τάξη τάξη στην οποία φοιτούν.

Τέλος δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν δράσεις τις οποίες ανέπτυξαν κατά τη υλοποίηση του Project της φιλαναγνωσίας, εμπνευσμένες από τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης τα οποία επέλεξαν.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει τρεις εισόδους:
– Μία ελεύθερη για τους επισκέπτες της ιστοσελίδα του σχολείου σας π.χ: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/library/index.php
– Μία των εκπαιδευτικών με τη χρήση κωδικών πρόσβασης με περιορισμένες δυνατότητες π.χ.: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/libraryst/Login.php
– Μία των εκπαιδευτικών με τη χρήση κωδικών και πλήρη πρόσβαση π.χ.: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/schlibrary/Login.php

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα από τον εκπαιδευτικό Τσουλή Μιλτιάδη και στον ιστοχώρο του σχολείου σας μετά από επικοινωνία μαζί του.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα να βοηθήσω στην αναύπτυξη χρήσιμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας…

Πληροφορίες:

Τσουλής Μιλτιάδης
e-mail: mtsoulis@gmail.com
skype: miltoukos
mobile: 6948882929