Αρχείο κατηγορίας: Στ’ Δημοτικού

Μαρ 07

Βαρύτητα

http://www.4betterschool.org/edu/physics/gravity/ Χρήσιμο υλικό επίσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/

Ιαν 19

Ιστορική γραμμή

timaline

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν την ιστορική γραμμή των γεγονότων της περιόδου που εξετάζουν. Προτείνεται η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών μοντέλων διδασκαλίας για την κατασκευή της ιστορικής γραμμής. Το λογισμικό παρέχει ταυτόχρονη διαδικτυακή πρόσβαση πολλών χρηστών οι οποίοι μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές ιστορικές γραμμές, ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του Η/Υ. …

Συνέχεια ανάγνωσης »