Μαρ 07

Βαρύτητα

http://www.4betterschool.org/edu/physics/gravity/

Χρήσιμο υλικό επίσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/

Φεβ 15

«Χτίστε» την Ελλάδα

Μετάβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον:
http://www.4betterschool.org/edu/geo/geo_diam

Δημιουργός: Τσουλής Μιλτιάδης

Φεβ 15

Μικροί χαρτογράφοι 2: Παραγωγικός διαμερισμάτων Ελλάδας

Μετάβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον:

http://www.4betterschool.org/edu/geo/greece1/

Δημιουργός: Τσουλής Μιλτιάδης

Φεβ 15

Μικροί χαρτογράφοι – Πολιτικός/Γεωφυσικός χάρτης διαμερισμάτων Ελλάδας

Μετάβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον:

http://www.4betterschool.org/edu/geo/greece

Δημιουργός : Τσουλής Μιλτιάδης

Φεβ 15

Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο διαδίκτυο

Ιαν 19

Ιστορική γραμμή

timaline

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν την ιστορική γραμμή των γεγονότων της περιόδου που εξετάζουν. Προτείνεται η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών μοντέλων διδασκαλίας για την κατασκευή της ιστορικής γραμμής. Το λογισμικό παρέχει ταυτόχρονη διαδικτυακή πρόσβαση πολλών χρηστών οι οποίοι μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές ιστορικές γραμμές, ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του Η/Υ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ’, Ε” και ΣΤ”
Μετάβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον της ιστορικής γραμμής: http://4betterschool.org/edu/history/timeline

Δημιουργός: Τσουλής Μιλτιάδης

Ιαν 08

Προσθήκη σχολιασμών των μαθητών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ιαν 08

Δανεισμός βιβλίου από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (βίντεο)

Ιαν 08

Προσθήκη φωτογραφιών συγγραφέων στη δανειστική ψηφιακή βιβλιοθήκη (βίντεο)

Ιαν 08

Δανεισμός στο περιβάλλον της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (βίντεο)

Παλαιότερα άρθρα «