Ιαν 19

Ιστορική γραμμή

timaline

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν την ιστορική γραμμή των γεγονότων της περιόδου που εξετάζουν. Προτείνεται η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών μοντέλων διδασκαλίας για την κατασκευή της ιστορικής γραμμής. Το λογισμικό παρέχει ταυτόχρονη διαδικτυακή πρόσβαση πολλών χρηστών οι οποίοι μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές ιστορικές γραμμές, ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του Η/Υ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ’, Ε” και ΣΤ”
Μετάβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον της ιστορικής γραμμής: http://4betterschool.org/edu/history/timeline

Δημιουργός: Τσουλής Μιλτιάδης

Ιαν 08

Προσθήκη σχολιασμών των μαθητών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ιαν 08

Δανεισμός βιβλίου από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (βίντεο)

Ιαν 08

Προσθήκη φωτογραφιών συγγραφέων στη δανειστική ψηφιακή βιβλιοθήκη (βίντεο)

Ιαν 08

Δανεισμός στο περιβάλλον της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (βίντεο)

Δεκ 26

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την κατανόηση των κλασμάτων

1. Πειραματισμοί και συγκρίσεις με τα ομώνυμα κλάσματα:

Περιγραφή: Αρχείο του Microsoft Excel που βοηθά στην οπτική αναπαράσταση σύγκρισης ομώνυμων κλασμάτων.

fractions1[1]download_XL_logo_@2x_120x120[1]

2. Οπτική αναπαράσταση κλασμάτων. Συμβουλή: Ανοίγοντας το ίδιο αρχείο δύο φορές σε δύο παράθυρα έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στη σύγκριση κλασμάτων και την κατανόηση της έννοιας των ισοδύναμων κλασμάτων

fractions2[1] download_XL_logo_@2x_120x120[1]

Δεκ 26

Η βιβλιοθήκη μας στο διαδίκτυο! Πλατφόρμα προώθησης της φιλαναγνωσίας για κάθε σχολείο!!

Ο εκπαιδευτικός Τσουλής Μιλτιάδης, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή διαδικτυακή βιβλιοθήκη, ένα εκπαδευτικό περοβάλλον που προωθεί τη φιλαναγνωσία και τη συνεργασία ματαξύ των μαθητών.

Το περιβάλλον αυτό έχει τη δυνατότητα, πέρα από τη δανειστική διαχείριση, να παρουσιάζει το περιεχόμενο της σχολικής βιβλιοθήκης σας στο διαδίκτυο, τους συγγραφείς, τους τίτλους των βιβλίων της, τα λογοτεχνικά είδη, και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές σας να σχολιάζουν και να περιγράφουν το περιεχόμενο των βιβλίων του διάβασαν δίνοντας στους συμμαθητές τους την ευκαιρία να επιλέξουν ευκολότερα το βιβλίο που ανταποκρίνεται στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Παράλληλα η εφαρμογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής αποστολής των μαθητικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς καθώς και τη δυνατοτήτα στον εκπαιδευτικό για ψηφιακή ανατροφοδότηση των μαθητικών προσπαθειών. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει ένα απαραίτητο βοήθημα ειδικά για σχολεία που διατηρούν ψηφιακή εφημερίδα στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και ασύγχρονης συνομιλίας-συνεργασίας μεταξύ των μαθητών σε ένα ασφαλές, προστατευμένο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών προστατεύονται ενώ παράλληλα οι όποιες εργασίες προβάλλονται με τα μικρά τους ονόματα και την τάξη τάξη στην οποία φοιτούν.

Τέλος δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν δράσεις τις οποίες ανέπτυξαν κατά τη υλοποίηση του Project της φιλαναγνωσίας, εμπνευσμένες από τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης τα οποία επέλεξαν.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει τρεις εισόδους:
- Μία ελεύθερη για τους επισκέπτες της ιστοσελίδα του σχολείου σας π.χ: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/library/index.php
- Μία των εκπαιδευτικών με τη χρήση κωδικών πρόσβασης με περιορισμένες δυνατότητες π.χ.: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/libraryst/Login.php
- Μία των εκπαιδευτικών με τη χρήση κωδικών και πλήρη πρόσβαση π.χ.: http://1dim-makroch.ima.sch.gr/schlibrary/Login.php

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα από τον εκπαιδευτικό Τσουλή Μιλτιάδη και στον ιστοχώρο του σχολείου σας μετά από επικοινωνία μαζί του.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα να βοηθήσω στην αναύπτυξη χρήσιμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας…

Πληροφορίες:

Τσουλής Μιλτιάδης
e-mail: mtsoulis@gmail.com
skype: miltoukos
mobile: 6948882929

 

Δεκ 26

Χρήσιμες εφαρμογές Excel για την Α” και τη Β” Δημοτικού

1. Ψηφιακός άβακας: Ψηφιακό εργαλείο οπτικοποίησης της έννοιας τωνμονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων. Αρχείο του Excel.

 avax[1] download_XL_logo_@2x_120x120[1]

2. Μαθαίνω να προσθέτω μέχρι το 100. Αρχείο του Excel που οπτικοποιεί την έννοια της πρόσθεσης ενώ παράλληλα δείχνει σταδιακά τη διαδικασία της.

sumtool[1] download_XL_logo_@2x_120x120[1]

Προσοχή: για την σωστή λειτουργία του περιβάλλοντος θα πρέπει την πρώτη φορά που θα το ανοίξετε να χαμηλώσετε την ασφάλεια πρόσβασης μακροεντολών του Excel στο χαμηλό επίπεδο. (Μενού: Εργαλεία/Μακροεντολή/Ασφάλεια/Χαμηλό επίπεδο)

Δημιουργός: Τσουλής Μιλτιάδης

Δεκ 26

Καρτέλες αρίθμησης από το 1 ως το 100

Στη σελίδα αυτή υπάρχει πρωτογενές  υλικό δημιουργημένο από τον Τσουλή Μιλτιάδη που μπορείτε να το αξιοποιήσετε ελεύθερα στη διδασκαλία:

Α΄Δημοτικού:

- Καρτέλες από το 1-100

Δεκ 26

Αγία Σοφία

Παλαιότερα άρθρα «